BIO-COSLAB

COMPANY LIMITED

ONE STOP SERVICE

To Your Beauty Business Needs

services

ONE STOP SERVICE

To Your Beauty Business Needs

บริษัท ไบโอ-คอสแล็บ จำกัด
พร้อมให้บริการในทุกรูปแบบครบวงจร
ทั้งด้านการคิดค้น วิจัย พัฒนาสูตร และผลิต
ให้คำปรึกษาทางการตลาด ออกแบบภาพลักษณ์สินค้า แนะนำบรรจุภัณฑ์
พร้อมบรรจุและแพ็คสินค้า รวมถึงให้บริการรับจ้างผลิตสินค้า (OEM)
ให้ลูกค้ามีผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ดีที่สุด พร้อมจำหน่ายภายใต้แบรนด์
(ตราสินค้า) ของลูกค้าเอง